Back

Alternativt tilbud til hovedekskursjonen

Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV), Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk (IE) arrangerer i samarbeid en fagdag som alternativ for studenter som ikke deltar på hovedekskursjonen.  

Fagdagen er et alternativ for studenter som ikke deltar på hovedekskursjonen. Formålet er å gi dere som studenter et avbrekk fra den ordinære studiedagen - med påfyll av faglig inspirasjon og sosialisering på tvers av studieprogrammene.

Se programmet for 2019 

Kontaktperson: Siri Bremdal

0 Attachments
4672 Views
Average (0 Votes)