Back

Administrasjon ved IKP

(You are viewing an archived version of this page. (5.1), Go to the latest version.)

Administrativ informasjon for ansatte ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.


Roller og ansvar #

Instituttleder: Jens-Petter Andreassen

Administrativ leder: Hilde Eilertsen Woll


Ledergruppe #

Link til informasjon om ledergruppen og møtereferater fra faggruppeledermøtene


Administrasjon #

Adminstrative rollerNavn
HR-konsulentNina Sandberg
HR-konsulentHilde Steen Todal
Studie-konsulentAnacleta Venturin Andersen
PhD-konsulent (vikar)Knut M. Tjørstad
PhD-konsulent (permisjon)Lise Skorstad
Controller og prosjektøkonomBritt-Iren Tiseth
ProsjektøkonomTorgrim Mathisen
ØkonomimedarbeiderThao Tran Røvik 
LærlingVilde Sønstebø
Kommunikasjon / StudentrekrutteringGro Mogseth
FagbestillerChristopher Sørmo
FagbestillerMerethe Christensen Vadseth
HMS-koordinatorGunn Torill Wikdahl


Teknisk ansatte #

NavnGruppe
Gøril FlatbergMiljø- og reaktorteknologi
Gunn-Torill WikdahlMiljø- og reaktorteknologi
Mikael HammerMiljø- og reaktorteknologi
Merethe C. VadsethMiljø- og reaktorteknologi
Christopher SørmoProsess-systemteknikk
Estelle M. VanhaeckeKatalyse
Karin W. Dragsten (deltid)Katalyse
Anne Hoff (deltid)Katalyse
May Grete SætranKolloid og polymerkjemi
Jens NorrmanKolloid og polymerkjemi
Ketil T. HellandMonteringshallen
Erland Strendo (permisjon)Monteringshallen
Gisle Haugseth (vikar)Monteringshallen

Presentasjoner fra allmøter #

Allmøte 3. september 2019


Administrative systemer #

Tema: Administrative oppgaver (som f.eks. bestilling og reise)

Link til oversikt over administrative systemer for ansatte ved NTNU


Rutiner og skjema #

Prinsipper for fordeling av inntekter og utgifter mellom institutt og faggrupper / prosjekt

NTNU's retningslinjer for lagring av filer og dokumenter

Info om personvern og GDPR

Regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder

Satser for mat ved representasjon og bevertning


Savner du noe på denne siden - ta kontakt med Gro Mogseth

2 Attachments
6256 Views
Average (1 Vote)