NB-Testside - Skrive masteroppgave

For studenter

Hva er en masteroppgave?

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning som avslutning på en mastergrad.

De fleste masteroppgaver som leveres ved NTNU blir arkivert og publisert elektronisk i NTNU Open. 

Søk etter oppgaver i NTNU Open

Etikk og personvern

Målform og språk

Oppgaven skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk og omvendt. Fakultetet kan gi unntak fra denne bestemmelsen. Se §5-8 (7) i Studieforskriften for full tekst. For internasjonale masterprogram gjelder egne regler, og målform er engelsk.

Hjelp til oppgaveskriving

Informasjon om masteroppgaven for ditt studieområde

Arkitektur og design

Humanistiske fag

Oppstart

Levere masteroppgaven

Trykking - omslag - logo

Bruk følgende malverk:

Sivilingeniør/teknologi

Medisin og helsefag

Oppstart

Levere masteroppgaven

Trykking - omslag - logo

Bruk følgende malverk:

Realfag og informatikk

Oppstart

Levere masteroppgaven

  • Oppgave leveres digitalt i DAIM der den leveres automatisk til trykking

Samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag

Oppstart

  •  

Levere masteroppgaven

Trykking - omslag - logo

Bruk følgende malverk:

Økonomi

Oppstart

  •  

Levere masteroppgaven

  •  

Trykking - omslag - logo

  • Studenter ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse leverer oppgave digitalt i DAIM der den leveres automatisk til trykking
  • Studenter ved andre institutt ved Fakultet for økonomi bruker følgende malverk:

Sensur og karakter

Dersom masteroppgaven vurderes til Ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang.

Søk økonomisk støtte

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave, og deg som skal gjøre feltarbeid.

Skrive masteroppgave i samarbeid med bedrift eller organisasjon utenfor NTNU

Plagiering og juks

Konfidensiell informasjon i oppgaven?

Henvise til wikier. Hva fins av info nå?