NB-Testside - Skrive og levere bacheloroppgave

For studenter

Hva er en bacheloroppgave?

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som studentene gjennomfører under veiledning av vitenskapelig ansatte. Den er som hovedregel lagt til siste semester av bachelorgrad.
Du kan finne mye informasjon i emnebeskrivelsen

Noen bacheloroppgaver som leveres ved NTNU blir publisert i NTNU Open.  

Finn tidligere oppgaver

Informasjon for ditt studieområde

Sjekk emnet i Blackboard for informasjon om rutiner for oppstart og innlevering.

Følgende studieprogram har i tillegg disse retningslinjene:

Skrive oppgave for bedrift eller organisasjon?