NB-Testside - Skrive bacheloroppgave

For studenter

Hva er en bacheloroppgave?

Bacheloroppgaven er knyttet til et emne, og du kan finne mye informasjon i emnebeskrivelsen

Noen bacheloroppgaver som leveres ved NTNU blir publisert i NTNU Open hvor du kan søke de opp. 

Hjelp til oppgaveskriving

Skrive oppgave for bedrift?

Søk økonomisk støtte

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave.

Informasjon om bacheloroppgaven for ditt studieområde

Arkitektur og design

Oversikt over program og info for arkitektur og design
Studieprogram Info om rutiner
Billedkunst  
Grafisk design  
Webutvikling  
Interaksjonsdesign  

Humanistiske fag

Oversikt over program og info for humanistiske fag
Institutt og tilhørende program Info om rutiner
Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Filosofi
Religionsvitenskap 
studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
Institutt for historiske studier
Antikkens kultur og klassiske fag
Arkeologi
Europastudier
Historie
Kulturminneforvaltning
studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Institutt for kunst- og medievitenskap
Film- og videoproduksjon
Drama og teater
Kunsthistorie
Filmvitenskap
Medievitenskap
kontakt@ikm.ntnu.no
Institutt for musikk
Jazz
Klassisk og kirkemusikk (4-årig)
Musikkvitenskap
Musikkteknologi
Studieveiledning musikk

Institutt for språk og litteratur
Fremmedspråk 
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Tysk
Nordisk og litteraturvitenskap 
- Allmenn litteraturvitenskap
- Nordisk språk og litteratur
 -Norsk som andrespråk
Tegnspråk og tolking

Studieveiledning ISL

Ta kontakt med ditt institutt dersom du lurer på noe utover det du finner i emnebeskrivelsene. Hvor du finner informasjon kan være ulikt for de ulike studieprogrammene.

Ingeniør/teknologi

Oversikt over program og info for ingeniør/teknologi
Studieprogram Info om rutiner
Automatiseringsteknikk (Ålesund), ingeniør   
Bygg (Gjøvik - heltid/deltid), ingeniør Emnerom i Blackboard
Bygg (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Bygg (Ålesund) Emnerom i Blackboard
Dataingeniør (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Dataingeniør (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Dataingeniør (Ålesund)  
Elektroingeniør (Gjøvik) *1  
Elektroingeniør (Trondheim)  
Elkraftsystemer  
Fornybar energi (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Fornybar energi (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Geomatikk (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Kjemi, ingeniør Emnerom i Blackboard
Logistikk (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Maskin (Gjøvik - heltid/deltid) Emnerom i Blackboard
Maskin (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Materialteknologi, ingeniør Emnerom i Blackboard
Nautikk (Ålesund) Emnerom i Blackboard
Olje- og gassteknologi, ingeniør Emnerom i Blackboard
Produkt- og systemdesign (Ålesund) Emnerom i Blackboard
Programmering [Spill | Applikasjoner]  
Skipsdesign (Ålesund) Emnerom i Blackboard
Teknologidesign og ledelse (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Vann- og miljøteknikk (Ålesund) Emnerom i Blackboard

*1 Kan også tas som nettbasert deltidsstudium over 4 år.

Prosjektmanual for bacheloroppgaven for ingeniørutdanningene ved Fakultet for naturvitenskap (NV) (lenke opp).

Medisin og helsefag

Oversikt over program og info for medisin og helsefag
Studieprogram Info om rutiner
Bioingeniør (Trondheim og Ålesund) Emnerom i Blackboard
Audiologi Emnerom i Blackboard
Bevegelsesvitenskap Emnerom i Blackboard
Ergoterapi (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Ergoterapi (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Fysioterapi Emnerom i Blackboard
Radiografi (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Radiografi (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Sykepleie (Gjøvik) Emnerom i Blackboard
Sykepleie (Trondheim) Emnerom i Blackboard
Sykepleie (Ålesund) Emnerom i Blackboard
Vernepleie Emnerom i Blackboard

 

Realfag og informatikk

Oversikt over program og info for realfag og informatikk
Studieprogram Info om rutiner
Biologi Emnerom i Blackboard
Biomarin innovasjon Emnerom i Blackboard
Bioteknologi Emnerom i Blackboard
Fysikk Revideres, ingen oppgave pr. nå
Informatikk (Trondheim)  
Informatikk, drift av datasystemer *1 Emnerom i Blackboard
Informatikk, informasjonsbehandling *1 (nettbasert) Emnerom i Blackboard
IT-drift og informasjonssikkerhet Emnerom i Blackboard
IT-støttet bedriftsutvikling Emnerom i Blackboard
Kjemi Emnerom i Blackboard
Matematiske fag  
Matteknologi Emnerom i Blackboard

*1 Krever ekstra emner for å kvalifisere til master i informatikk ved NTNU. 

Samfunns- og utdanningsvitenskapelige fag

Oversikt over program og info for samfunns- og utdanningsvitenskap
Studieprogram Info om rutiner
Geografi Emnerom i Blackboard
Arkiv- og samlingsforvaltning Emnerom i Blackboard
Yrkesfaglærerutdanning Emnerom i Blackboard
Pedagogikk Emnerom i Blackboard
Rådgivning og voksnes læring Emnerom i Blackboard
Psykologi Kontakt studieveileder
Afrikastudier Emnerom i Blackboard
Sosialantropologi Emnerom i Blackboard
Barnevern Emnerom i Blackboard
Sosialt arbeid Emnerom i Blackboard
Sosiologi Emnerom i Blackboard
Statsvitenskap Emnerom i Blackboard
Samfunns- og idrettsvitenskap Emnerom i Blackboard

Økonomi

Oversikt over program og info for økonomi
Studieprogram Info om rutiner
Logistikk  
Markedsføring og ledelse  
Politisk økonomi  
Regnskap og revisjon  
Samfunnsøkonomi  
Økonomi og administrasjon (Trondheim) Retningslinjer for Handelshøyskolen
Økonomi og administrasjon (Ålesund)  
Økonomi, ledelse og bærekraft