Testside - Tilrettelegging

For studenter

NTNU Tilrettelegging er her for deg som har fysiske og psykiske helseutfordringer.

Viktige frister

Du kan søke om individuell tilrettelegging av studiesituasjonen (som for eksempel mentorordning via NAV og tilrettelagt lesesalsplass).

Har du kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller skader kan du få tilrettelagt eksamen for dine behov.

Frister for å søke individuell tilrettelegging og tilrettelagt eksamen:

Veiledning

Ta først kontakt med din studieveileder på fakultet/institutt for å finne ut hva dine behov og muligheter for tilrettelegging er. 

Bestill veiledning hos oss 

Kontakt oss

Vi ber deg om ikke å oppgi sensitive person- og helseopplysninger i e-post (gjelder også vedlegg).