Testing - New at NTNU

For new employees

Welcome as a new employee.

Your first day

Activate user account

Make sure to activate your user account as soon as possible. This grants you access to NTNU's IT systems.

Employee card (ID-card)

All NTNU employees are entitlened to an ID-card.

Telephone

NTNU uses Skype for Business as landline for most employees.

Telephone.

E-learning course in Skype for Business - digital meetings.

PC and software

Software, wireless network and e-mail

E-mail and calendar

How to use e-mail and calendar.

Mentor programme

Have you been assigned a mentor? This is NTNU's Mentor programme.

Working hours

  • Regular: 8 - 15.45 
  • Summer: 8 - 15.00 (1 May - 31 August)

More about working hours

Your first week

Innsida

Innsida is NTNUs intranet. Learn how to use Innsida

When you log in to Innsida, you will have access to all NTNU's systems that use login with Feide

Update your profile page

Keep "My profile" updated. Check that the contact information is correct and write about your responsibility and tasks. Upload a representative picture of yourself. Edit your profile page.

Office 365

Tools for sharing and collaboration, included the office suite.

E-learning course in Office 365

HR-portalen

HR-portalen is NTNUs payroll system. You use HR-portalen to submit information on absence from work, holiday and travel expences. Please check that your contact and personal information in HR-portalen is correct.

HSE

Working conditions

Salary

Information about payments, paxes and overtime.

Holiday

All you need to know about holiday as an employee at NTNU.

Your first month

Organizational chart

Oversikt over enheter med kontaktinformasjon og organisasjonskart.

Ethics at NTNU

Code of ethics for employees at NTNU.

Rector meets new employees

Once a year, there is held a meeting between rector and new employees at NTNU. Information and registration to the meeting

Bestille varer og tjenester

NTNU har rammeavtaler som du skal forholde deg til når du bestiller varer og tjenester. Bestille varer og tjenester.

Ansattegoder

Fordeler og rabatter for ansatte; kurs og kompetanseutvikling, forsikringer og pensjon.

Trening i arbeidstiden og NTNUs bedriftsidrettslag: NTNUI

 

I løpet av prøvetiden

Prøvetid

Faste og midlertidig ansatte ved NTNU har prøvetid på seks måneder

Fagforeninger

Fagforeningene ved NTNU ivaretar dine interesser og sikrer din medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. 

Verneombud

Verneombudets oppgave er å være din representant i saker som angår HMS. Verneombudet skal ha fokus på forebygging og helsefremmende arbeid. Alle enheter skal ha et verneombud. 

Finn ditt verneombud

Ofte stilte spørsmål

Når er normal kontortid?

Dette kan variere fra enhet til enhet. For generelle retningslinjer knyttet til arbeidstid, se Informasjon om arbeidstid.

Når får jeg betalt?

NTNU setter inn penger på kontoen din den 12. hver måned.Skulle den 12. falle på en helgedag, vil pengene bli overført fredagen før den 12. Lønninger i juni inkluderer feriepenger.

Mer om Lønn

Hva gjør jeg ved sykdom?

Du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder på NTNU for å bruke egenmelding. Blir du syk før to måneder er gått, må du skaffe deg sykemelding fra lege.

Blir du syk - eller er hjemme med sykt barn - skal du snarest mulig melde i fra til nærmeste leder. Egenmelding registrerer du i HR-portalen første dag du er tilbake i jobb.

Mer om sykdom

Hvordan reserverer jeg et møterom?

Du kan reservere møterom via kalenderen på datamaskinen din. For mer informasjon, se Hvordan bestille møterom via kalenderen.

Jeg har behov for spesiell tilrettelegging av arbeidsplassen. Hvem kan hjelpe meg med dette?

HMS-seksjonen kan hjelpe deg med tilpasninger for at arbeidsplassen skal fungere.

Hvem har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen?

Se listen over HMS-koordinatorer

Hvor finner jeg programvare?

Gå til siden om programvare for å se hva som er tilgjengelig.

Hvordan får jeg IT-hjelp?

Orakeltjenesten tilbyr IT-hjelp for hele NTNU, og kan kontaktes på telefon (735) 91500 eller e-post orakel@ntnu.no. Informasjon og veiledninger finner du også på sidene for IT-hjelp.

Hvordan får jeg tilgang til epost og nettverksområder som f.eks. hjemmekatalogen hjemmefra?

Ved å installere en VPN-klient (virtuelt privat nettverk) kan du få tilgang til nettverksområder og epost fra datamaskinen din hjemme. Du kan også sette opp VPN på Iphone og PDA. Programmet kobler deg opp mot NTNUs nettverk via internett, og gir deg tilgang til tjenester du normalt må være på campus for å få tilgang til.

Se veiledninger for installering av VPN

Hvordan registreres data om meg? 

Alle som får lønn fra NTNU registreres i lønnsystemet Paga. Du bør logge deg inn i Paga (merk: Du må benytte nettleseren Internet Explorer) og sjekke at dataene stemmer. Fyll gjerne inn felter for familie slik at NTNU har kontaktpunkter hvis noe skulle skje. I tillegg vil du bli registrert i ulike IT-systemer slik at du får tilgang til epost, adgangskort, hjemmeside og telefon.

Hvordan kan jeg skjule identiteten min ved NTNU?

Har du av spesielle årsaker behov for at data (navn) ikke ligger offentlig på NTNUs web må du kontakte din personalansvarlig. Informasjon om deg vil bli skjult i de databasene det gjelder, som lønnssystem (PAGA), telefonkatalog, ansattside og lister over ansatte.

Hvordan søker jeg om parkeringstillatelse?

Ved noen av NTNUs områder må du ha spesiell tillatelse for å parkere avgiftsfritt . Alle som søker får normalt innvilget parkering, men ikke nødvendigvis i den sonen man ønsker seg.

Oversikt over parkeringsområder og søknadskjema

Hva er den engelske oversettelsen av ---- ?

NTNU abonnerer på Ordnett, en nettbasert ordbok som kan oversette norsk til blant annet engelsk. Du kan benytte deg av Ordnett enten via datamaskinen din, eller via VPN hjemme. Stewart Clark's English Matters gir rikelig med informasjon knyttet til bruk av engelsk språk, inkludert oversettelser av stillingstitler.

Kan jeg få dekket mobil-, avis- og bredbåndsabonnement av NTNU?

Det er din leder som avgjør om du kan få dekket utgifter til telefon, bredbånd og avis.

Alt om telefon

Gjest ved NTNU

Er du gjesteforsker eller besøkende ved NTNU? Her finner du informasjon om id-kort, tilgangsavtaler, it-reglement, hms med mer

Hvor kan gjester parkere?

På de fleste av NTNUs områder må besøkende bruke parkeringsautomater ved besøk, da blant annet på Gløshaugen og på NTNUs områder i bysentrum. Ved parkering på andre steder kan besøkende få en parkeringstillatelse ved henvendelse i resepsjonen, mens det er fri parkering på for eksempel Dragvoll.

Se oversikten over parkeringsplasser for besøkende