Studentrekruttering

For ansatte som jobber med studentrekruttering

Maler for Sett spor

Annonser til print

Annonser, nett

PowerPoint-presentasjon

Presentasjonsmal (PowerPoint)

Få frem de ulike power-pointmalene ved å klikke på pilen i "Nytt lysbilde". Da kommer alle valgene opp.

Presentasjonsmal (pptx) 4:3

Presentasjonsmal (pptx) 16:9

Plakat

Rollup

Studieprogrambrosjyre

Video

Visittkort

Bærenett

Bærenett

Send vektorfilen (Illustrator) direkte til trykkeriet dere bruker, med NTNU-logo og bildet av tote bagen (PNG-filen) slik at de ser hvordan ting skal plasseres.

Eksempel på mal, bærenett (pdf)

Bærenett (Illustrator)

Bærenett (png)

T-skjorter

T-skjorter

Send vektorfilen (Illustrator) direkte til trykkeriet dere bruker, med NTNU-logo og bildet av t-skjorten (PNG-filen) slik at de ser hvordan ting skal plasseres.

Eksempel på mal, t-skjorter (pdf)

T-skjorter blå (Illustrator)

T-skjorte hvit (Illustrator)

T-skjorter (png)

NTNU Videre

Generelt

I maldokumentet finnes det malsider. De ligger øverst i "Pages"-vinduet. Sidene ligger allerede opprettet i arbeidsområdet av "Pages".

Illustrasjon

De ulike illustrasjonene, "sporene", ligger i lag ("Layers"). Du kan velge mellom seks ulike "spor" (hjerte, forstørrelsesglass, globus, hus, lyspære og pil), og de finnes i to varianter – med og uten "kjerneord". Klikk fram øye-symbol i laget for det "sporet" du vil benytte.

Før du kan begynne å arbeide i sidene må du bryte linken til malsidene. Dette gjør du ved å høyreklikke (på Mac holder du ned Shift + command) og dra markøren over hele siden. Deretter kan du endre farge på sporet og sette inn tekst og bilder. 

Alle de ulike NTNU-fargene ligger i fargepaletten.