Etter- og videreutdanning: Planlegge og gjennomføre

For ansatte

Etter- og videreutdanning er studier som er tilrettelagt for voksne i arbeidslivet.

 

 

Hva er forskjellen på etter- og videreutdanning?

Etterutdanning = ikke-formell utdanning uten studiepoeng

Videreutdanning = formell utdanning med studiepoeng