File storage and collaboration

Where should I save my files?

NTNU provides several solutions for file storage, sharing and collaboration. There are three important factors you must consider when choosing among them.

1

Think safety first!

Consider whether the information you want to store, process, or share can be classified as sensitive or confidential. Get help selecting a storage option based on whether your data is considered Open, Internal, Confidential, or Strictly Confidential information.

Use our storage guide

2

Get to know the rules

The University requires the use of specific services for certain tasks. These guidelines are based on several factors such as: access management, confidentiality and archival value .

Learn the rules

3

Consider other features

After considering security and other guidelines, consider your other needs for features such as access management, sharing, back-up, revision history and collaboration.

Explore your options

En forenklet oversikt for utvalgte lagring og samarbeidstjenester
med vekt på sikkerhet og funksjoner.

OneDrive

Sikkerhet:    

OneDrive på Office 365 kan benyttes til åpen, intern og fortrolig informasjon*. For fortrolig informasjon må du anvende AIP krypteringsfunksjonen.

Funksjoner: Lagre personlige filer og notater med versjonshistorikk. Mulig å dele og styre tilganger selv. Synkronisere til og fra egen maskin, mobil og nettbrett.

Anbefalt for personlige filer og notater.

Teams

Sikkerhet:    

Microsoft Teams på Office 365 kan benyttes til åpen, intern og fortrolig informasjon*. For fortrolig informasjon må du anvende AIP krypteringsfunksjonen.

Funksjoner: Samarbeide internt og eksternt. Lagre og dele filer med versjonshistorikk, kommentar og chat. Jobbe samtidig i dokumenter.

Anbefalt for lagring og samhandling i grupper, samt videomøter.

Hjemmeområde M:

Sikkerhet:    

Dine mapper på hjemmeområdet kan benyttes kun til åpen og intern informasjon.

Funksjoner: Personlig fillagring med back-up.

Fellesområde T:

Sikkerhet:    

Fellesområdet kan benyttes kun til åpen og intern informasjon.

Funksjoner: Felles fillagring for enheten med back-up og, administrert automatisk tilgangsstyring, mulig å styre tilganger selv til underliggende filområder.