Hiring

Permanent positions and contract-BASED employment

(Norwegian only)

Rekruttering

Tilsetting av utenlandske ansatte og gjesteforskere

Ansettelse av lærings- og studentassistenter

Mottak av ny medarbeider

Sjekklister