Administrere eksamen

Planlegge og gjennomføre eksamen – for administrativt ansatte

Slik administrerer du eksamen

Om eksamensplanen

Emnets innmelding i EpN (Emner på Nett) avgjør om eksamen skal gjennomføres digitalt eller på papir. Mer om digital eksamen.

Antallet digitale eksamensplasser er begrenset. Eksamensplanen legges slik at kapasiteten utnyttes best mulig ut ifra innmeldte ønsker. Instituttene får endelig beskjed om eksamen kan gjennomføres digitalt etter oppmeldingsfristen.


Oppgi administrativ kontaktperson

Eksamenskontoret trenger en kontaktperson på hvert institutt som blir kontaktet i saker som gjelder eksamen. Ved endringer skal nye kontaktpersoner meldes inn til Eksamenskontoret før eksamensperioden.


Få oversikt over eksamener

Ta ut FS-rapport (508.002) for å få oversikt over instituttets eksamener.


Registrere obligatorisk aktivitet

Registrer godkjente obligatoriske aktiviteter i hvert emne innen 7 arbeidsdager før eksamensdato (gjelder alle vurderingsformer). 

Hvis obligatorisk aktivitet i et emne ikke er ferdig registrert innen fristen, vil også ikke-godkjente kandidater bli plassert på rom til skriftlig eksamen. Kandidater vil da kunne avlegge eksamen uten å ha fullført den obligatoriske aktiviteten.


Levere eksamensoppgave 

 Digital eksamen

 Analog eksamen 

Kvalitetssikret eksamensoppgave leveres senest 5 arbeidsdager før eksamen.

Leveringssteder

Trondheim: Institutter på Dragvoll og Tungasletta leverer eksamensoppgaver på rom 2204 bygg 2 nivå 2 på Dragvoll. De øvrige instituttene i Trondheim leverer oppgavene på rom 121 i Hovedbygget på Gløshaugen, første dør til venstre etter hovedinngangen.

Gjøvik: Lever eksamensoppgavene på Eksamenskontoret, rom 126, 1. etasje i Gneis-bygget.

Ålesund: Lever eksamensoppgavene på rom K163, 1 etasje i Kompasset.

Eksamenskontoret tar kontakt med instituttene der studenter trenger elektronisk utgave av eksamensoppgaven som en del av individuell tilrettelegging av eksamen.


Forberede sensur

Skaff deg oversikt over hvem som skal sensurere og sørg for at oppdragstakeravtaler og tilganger er på plass.

 Digital eksamen

Sensurprosessen i Inspera Assessment

 Analog eksamen 

Sett opp sensorkommisjon i FS 

Hjemmeeksamen og innlevering

Instituttet har ansvar for alt av hjemmeeksamen og innleveringer, inkludert brukerstøtte til kandidaten. 

Informasjon om hvordan du kan bistå en kandidat som har problemer med å levere besvarelsen sin i Inspera Assessment, finner du under «Funksjoner i kandidatlista» på siden om menyvalg og funksjoner.

Se også:


Skriftlig skoleeksamen

Skriftlig skoleeksamen arrangeres av Avdeling for studieadministrasjon. Det er viktig at administrativ kontaktperson ved institutt er tilgjengelig under eksamen dersom det oppstår problemer. 

Romplassering

Det enkelte emne blir plassert på rom senest 3 dager før eksamensdatoen. Faglærer finner info på emnets nettside om hvilke rom studentene er plassert på. Studentene finner informasjon om hvor de skal sitte i Studentweb.

Se også:

Eksamensbesvarelser og vurderingsprotokoller

 Digital eksamen

Eksamensbesvarelsene er umiddelbart tilgjengelige i Inspera Assessment. Som hovedansvarlig i Inspera Assessment (administrativ ressurs) er du ansvarlig for at prøven åpnes for vurdering for sensorer. Dette forutsetter at kandidatene er kommisjonsfordelt.

 Analog eksamen

Eksamensbesvarelsene leveres normalt neste arbeidsdag til leveringsadressen som er avtalt med instituttet. Besvarelsene kan ikke hentes direkte i eksamenslokalene. Instituttet formidler besvarelsene til sensorene.

Vurderingsprotokoll (sensurliste)

Ta ut vurderingsprotokoll fra FS (FS566.001/FS566.002). 

Hvis du kun ønsker å få med de kandidatene som har møtt til eksamen, må du vente med å ta ut protokollen til eksamenskontoret har registrert «ikke møtt» og «trekk under eksamen». Det gjøres vanligvis innen utgangen av påfølgende arbeidsdag.

NB! Sensuren registreres alltid på den vurderingskombinasjonen protokollen er tatt ut på. Ta derfor ut protokollen «på topp» hvis det kun skal gis en samlet karakter i emnet.

Det er svært viktig at det blir tatt ut riktig vurderingsprotokoll, slik at vi sikrer riktig sensurregistrering.

Vurderingsprotokoll skal primært tas ut på kandidatnummer.


Innlevering og registrering av sensur

 Digital eksamen

All sensur skal registreres digitalt i Inspera Assessment. Dette gjøres på følgende måte:

 Analog eksamen

Originale, signerte protokoller leveres til Eksamenskontoret med internpost eller ved personlig levering:

Trondheim: Campus Kalvskinnet, Gunnerusgate 1, 4. etasje

Gjøvik: Eksamenskontoret, rom 126, 1. etasje i Gneis-bygget.

Ålesund: Postkassen på rom K112, 1 etg. i Kompasset.

Les mer om bruk av sensorer, sensurfrister og sensurveiledning i NTNUs Studieforskrift.


Begrunnelse og klage 

Fakultetene har ansvar for prosessen rundt begrunnelse og klage, men saksbehandlingen foregår normalt på institutt.

Begrunnelse for karakter skal normalt gis innen to uker etter kravet ble sendt.

Ved klage oppnevnes to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Disse skal ikke ha informasjon om karakter, tidligere sensors begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. 

Les mer om begrunnelse og klage for studenter.

Begrunnelse og klage i Inspera Assessment

Mange emner ved NTNU har tatt i bruk digital løsning for håndtering av begrunnelse og klage. Les mer om begrunnelse og klage i Inspera Assessment

Begrunnelse og klage utenfor Inspera Assessment

Ved saksbehandling utenfor Inspera Assessment, mottar instituttene begrunnelses- og klagesaker i ePhorte. Som hovedregel skal alle begrunnelses- og klagesaker registreres og følges opp i FS

Begrunnelser er ikke arkivpliktige. Sakene kan avskrives når begrunnelsen er gitt og saken er ferdigstilt i FS. 

I klagesaker skal vedtak arkiveres. Sakene besvares i ePhorte. 


Oppbevaring av eksamensbesvarelser

Alle eksamensbesvarelser skal oppbevares i minst ett år av hensyn til klageretten.

Ny info angående korona

Aktuell informasjon om eksamen

Kurs og opplæring

Eksamen og vurdering - kurs og opplæring 

Nye kurs blir annonsert i meldingskanalen "Kurs og opplæring for ansatte" 
(trykk "Abonner" om du ikke allerede abonnerer på kanalen).


Se også:

Ofte stilte spørsmål om eksamen - for studenter

Hjemmeeksamen med håndtegninger - for studenter

Kontakt

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Mandag - fredag: 09.00–11.30

Telefon: 73 59 66 00

Besøkshenvendelser:

Besøksadresse: Gunnerusgate 1, 4. etasje, Kalvskinnet

Åpent etter avtale. 

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim


NTNU i Gjøvik - Studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Telefon: 61 13 54 00

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik


NTNU i Ålesund

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Telefon: 73 59 50 00

Postadresse: NTNU i Ålesund, postboks 1517, 6025 Ålesund