A.Skaff deg oversikt

B.Planlegge undervisningen

C.Skaffe ressurser

A.Orientere studentene

Første forelesning:

B.Følge opp studentassistentene

C.Endringer etter oppstart

 • Plutselige endringer i tid/sted for forelesning: Varsle studentene via Blackboard, emnekanalen på Innsida eller epost.
 • Varige endringer av tid, rom eller antall studenter melder du til studiekonsulenten.

D.Studentevaluering

D.Sikkerhet og skikkethet

 • HMS-kurs: I noen emner må studentene bestå HMS-kurs før de kan slippe til i laboratorier. HMS-ansvarlig ved enheten har ansvar for dette.
 • Brannalarm: Faglærer har ansvar for evakuering av undervisningsrommet.
 • HMS-ansvar ved feltarbeid.
 • Hvis studenter opptrer truende
 • Skikkethetsvurdering: Emneansvarlig eller faglærer ved følgende utdanninger skal foreta skikkethetsvurdering: medisin, psykolog, praktisk-pedagogisk, yrkesfaglærer, tegnspråk og tolking, og 5-årig lektor.

Gjelder for alle unntatt eksamen ved medisinstudiet

A.Lage og levere inn eksamensoppgave

B.Forberede eksamen

C.Under eksamen

D.Etter eksamen

E.Utsatt eksamen – "kont"

Ved endret eksamensform som følge av koronasituasjonen er det reglene for den nye eksamensformen som gjelder.

 • Gjelder: Emner som tilhører siv.ing. eller studier med kode FY, MA og ST.
 • Gjennomføres: Uke 32-33. Eksakt dato og tidspunkt publiseres på emnesiden 15. juli.
 • Studentenes frister: Oppmeldingsfrist 9. juli, trekkfrist 20. juli.
 • Infoside for studenter - med reglement.
 • Følg ellers oppskriften for vanlig gjennomføring av eksamen.

A.Levere emnerapport og avslutte

B.Forberede neste gjennomføring

Kontakt instituttets ledelse hvis du har

 • forslag til noe som bør endres ved neste gjennomføring av emnet, som for eksempel pensumlitteratur eller endring av vurderingsform/eksamen
 • ideer til et et nytt emne

Se også: Endre et emne.