Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Gjennomføre emne

For emneansvarlig: Planlegge, gjennomføre, evaluere

Utskriftsvennlig sjekkliste
Hva man skal gjøre og når
- alt på ett sted.

A.Skaff deg oversikt

B.Planlegge undervisningen

C.Skaffe ressurser

A.Orientere studentene

Første forelesning:

B.Følge opp studentassistentene

C.Endringer etter oppstart

 • Plutselige endringer i tid/sted for forelesning: Varsle studentene via Blackboard, emnekanalen på Innsida eller epost.
 • Varige endringer av tid, rom eller antall studenter melder du til studiekonsulenten.

D.Studentevaluering

D.Sikkerhet og skikkethet

 • HMS-kurs: I noen emner må studentene bestå HMS-kurs før de kan slippe til i laboratorier. HMS-ansvarlig ved enheten har ansvar for dette.
 • Brannalarm: Faglærer har ansvar for evakuering av undervisningsrommet.
 • HMS-ansvar ved feltarbeid.
 • Hvis studenter opptrer truende
 • Skikkethetsvurdering: Emneansvarlig eller faglærer ved følgende utdanninger skal foreta skikkethetsvurdering: medisin, psykolog, praktisk-pedagogisk, yrkesfaglærer, tegnspråk og tolking, og 5-årig lektor.

Gjelder for alle unntatt eksamen ved medisinstudiet

A.Lage og levere inn eksamensoppgave

B.Forberede eksamen

 • Meld inn behov for tredjeparts programvare og Lovdata i dette skjemaet
 • Dato, rom og tidspunkt for eksamen: se emnesiden
 • Obligatorisk aktivitet: Innlevering av liste til instituttet senest 9 arbeidsdager før eksamensdato
 • Sensor: Sjekk om du må foreslå sensorer eller om dette ordnes av instituttet.  Avtal retting med sensorene. Sett gjerne opp sensorer for klage på eksamen slik at du slipper å gjøre dette i ferien.
 • Husk å informere studentene godt om eksamensgjennomføringen. Generell informasjon om eksamen for studenter.  
 • Tips: Legg ikke ut egen informasjon om eksamenstid og sted på nett, men vis til informasjon på emnesiden. Dette fordi eksamenstidspunkt kan endre seg.

C.Under eksamen

 • Romplassering for skriftlig skoleeksamen er klar senest tre dager før eksamen. Du finner informasjon om hvilke rom studentene er plassert på i fanen «Eksamensinfo» på emnets nettside. Antall kandidater i parentes.
 • Faglærers tilgjengelighet under eksamen 
 • Juks på eksamen - regler for studenter
 • Feil i oppgavesettet – Dersom faglærer oppdager feil i oppgavesettet etter at eksamen har startet, skal Eksamenskontoret kontaktes. Tidspunktet for når feilen oppdages vil være avgjørende for hvordan feilen bør håndteres. Eksamenskontoret vil i samråd med deg som faglærer vurdere hvilken beskjed kandidatene skal få og sikre at informasjon når alle. Ved digital eksamen kan Eksamenskontoret/IT sende melding til kandidatene via Inspera, hvis nødvendig. Eksamenskontoret beslutter i samråd med faglærer om det skal gis tillegg i tid.

D.Etter eksamen

E.Utsatt eksamen – "kont"

Ved endret eksamensform våren 2020 er det reglene for den nye eksamensformen som gjelder.

 • Gjelder: Emner som tilhører siv.ing. eller studier med kode FY, MA og ST.
 • Gjennomføres: Uke 32-34. Eksakt dato og tidspunkt publiseres på emnesiden 15. juli.
 • Studentenes frister: Oppmeldingsfrist 9. juli, trekkfrist 20. juli.
 • Infoside for studenter - med reglement.
 • Følg ellers oppskriften for vanlig gjennomføring av eksamen.

A.Levere emnerapport og avslutte

B.Forberede neste gjennomføring

Kontakt instituttets ledelse hvis du har

 • forslag til noe som bør endres ved neste gjennomføring av emnet, som for eksempel pensumlitteratur eller endring av vurderingsform/eksamen
 • ideer til et et nytt emne

Se også: Endre et emne.

Ny info angående korona

Aktuell informasjon om eksamen høsten 2020

Digital muntlig eksamen

Kurs og opplæring

Eksamen og vurdering - kurs og opplæring 

Nye kurs blir annonsert i meldingskanalen "Kurs og opplæring for ansatte" 
(trykk "Abonner" om du ikke allerede abonnerer på kanalen).


Se også:

Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona - for studenter

Hjemmeeksamen med håndtegninger - for studenter

Generell info om digital eksamen – for ansatte

Blackboard – veiledninger, videoer, kom i gang

Administrere eksamen – for administrativt ansatte

Hva gjør jeg hvis jeg…

 • ønsker å endre på noe i et emne?
  Når et emne er vedtatt i studieplanprosessen, kan du ikke gjøre endringer, kun små justeringer. Endringer i emne.
   
 • blir syk - må jeg ta igjen forelesningen?
  Vanligvis skal forelesningen settes opp på nytt. Be studiekonsulenten om hjelp til å booke rom.
   
 • ikke har pedup?
  Alle som er ansatt i vitenskapelige stillinger skal gjennom et kurs i universitetspedagogikk

Verktøy

Emneinformasjon

Kontakt