Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Gjennomføre emne

For emneansvarlig: Planlegge, gjennomføre, evaluere

Utskriftsvennlig sjekkliste
Hva man skal gjøre og når
- alt på ett sted.

A.Skaff deg oversikt

B.Planlegge undervisningen

C.Skaffe ressurser

A.Orientere studentene

Første forelesning:

B.Følge opp studentassistentene

C.Endringer etter oppstart

  • Plutselige endringer i tid/sted for forelesning: Varsle studentene via Itslearning, emnekanalen på Innsida eller epost.
  • Varige endringer av tid, rom eller antall studenter melder du til studiekonsulenten.

D.Studentevaluering

D.Sikkerhet og skikkethet

  • HMS-kurs: I noen emner må studentene bestå HMS-kurs før de kan slippe til i laboratorier. HMS-ansvarlig ved enheten har ansvar for dette.
  • Brannalarm: Faglærer har ansvar for evakuering av undervisningsrommet.
  • HMS-ansvar ved feltarbeid.
  • Hvis studenter opptrer truende
  • Skikkethetsvurdering: Emneansvarlig eller faglærer ved følgende utdanninger skal foreta skikkethetsvurdering: medisin, psykolog, praktisk-pedagogisk, yrkesfaglærer og 5-årig lektor.

Gjelder for alle unntatt eksamen ved medisinstudiet

A.Lage og levere inn eksamensoppgave

B.Forberede eksamen

  • Dato, rom og tidspunkt for eksamen: se emnesiden
  • Obligatorisk aktivitet: Innlevering av liste til instituttet senest 7 dager før eksamen.
  • Sensor: Sjekk om du må foreslå sensorer eller om dette ordnes av instituttet.  Avtal retting med sensorene. Sett gjerne opp sensorer for klage på eksamen slik at du slipper å gjøre dette i ferien.
  • Tips: Legg ikke ut egen informasjon om eksamenstid og sted på nett, men vis til informasjon på emnesiden. Dette fordi eksamenstidspunkt kan endre seg.

C.Under eksamen

D.Etter eksamen

E.Utsatt eksamen – "kont"

  • Gjelder: Emner som tilhører siv.ing. eller studier med kode FY, MA og ST.
  • Gjennomføres: Uke 32-33. Eksakt dato, rom og tidspunkt publiseres på emnesiden 15. juli.
  • Studentenes frister: Oppmeldingsfrist 9. juli, trekkfrist 20. juli.
  • Infoside for studenter med reglement.
  • Følg ellers oppskriften for vanlig gjennomføring av eksamen.

A.Levere emnerapport og avslutte

B.Forberede neste gjennomføring

Kontakt instituttets ledelse hvis du har

  • forslag til noe som bør endres ved neste gjennomføring av emnet, som for eksempel pensumlitteratur eller endring av vurderingsform/eksamen
  • ideer til et et nytt emne

Se også: Endre et emne.

Hva gjør jeg hvis jeg…

  • ønsker å endre på noe i et emne?
    Når et emne er vedtatt i studieplanprosessen, kan du ikke gjøre endringer, kun små justeringer. Endringer i emne.
     
  • blir syk - må jeg ta igjen forelesningen?
    Vanligvis skal forelesningen settes opp på nytt. Be studiekonsulenten om hjelp til å booke rom.
     
  • ikke har pedup?
    Alle som er ansatt i vitenskapelige stillinger skal gjennom et kurs i universitetspedagogikk

Verktøy

Emneinformasjon

Kontakt