Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Administrere eksamen

Planlegge og gjennomføre eksamen – For ansatte

Grønn peker til innholdEksamen for emneansvarlig

Grønn peker til innholdEksamen for studenter

Grønn peker til innholdDigital eksamen
 

Levere eksamensoppgave

Alle oppgaver skal kvalitetssikres før levering.

  • Alle emneansvarlige skal levere eksamensoppgave til instituttkontoret senest 7 dager før eksamen.
  • Instituttet leverer eksamensoppgaven til pakkekontoret senest 5 arbeidsdager før eksamen.
  • Institutter på Dragvoll, Tungasletta, Moholt og Rotvoll leverer eksamensoppgaver på rom 2204 bygg 2 nivå 2 på Dragvoll.
  • De øvrige instituttene i Trondheim leverer oppgavene i rom 121 i Hovedbygget på Gløshaugen, første dør til venstre etter hovedinngangen.
  • Ved NTNU i Gjøvik og Ålesund leveres eksamensoppgavene på stedlig eksamenskontor.

Dato og romplassering

  • Dato, rom og tidspunkt for eksamen: se emnesiden (søk opp emnet og velg fanen "Eksamensinfo")

Sensur

Begrunnelse og klage

Registrere klagesaker i FS - brukermanual.

  • Fakultetene har ansvar for prosessen rundt begrunnelse og klage.
  • Begrunnelse for karakter skal gis innen to uker etter kravet ble sendt. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig, etter sensors valg.
  • Ved klage oppnevnes nye sensorer. Disse skal ikke skal ha informasjon om karakter, tidligere sensors begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen.

Se også: Informasjonsside for studenter om begrunnelse og klage.

Gamle eksamensoppgaver

Fakultetene og instituttene har ulike rutiner for publisering av gamle eksamensoppgaver. Noen publiserer i Itslearning, andre på eksterne nettsider eller på faglærers nettside. Legge ut på siden om gamle eksamensoppgaver (kontakt din nettansvarlige).

Eksamensinspektører

Kontakt

NTNU i Trondheim

Telefon: +47 73 59 66 00

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Besøksadresse: Realfagbygget E4-024

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Besøksadresse: Studenttorget i G-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund - Studentservice

Telefon: + 47 70 16 15 02

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Besøksadresse: Hovedbygget, 1. etg., Larsgårdsvegen 2

Postadresse: NTNU i Ålesund v/ Studentservice, postboks 1517, 6025 Ålesund