Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Digital eksamen og innlevering

Planlegge og gjennomføre digital eksamen og innlevering – for ansatte

Slik jobber du med digital eksamen og innlevering


Generell informasjon om digital eksamen - gjelder både emneansvarlig og administrativt ansvarlig


Emneansvarlig

Administrativt ansvarlig ved institutt

Eksamenskontor

 • Legg inn Inspera-nøkkel i FS
 • Planlegg datoer for skriftlige eksamener
 • Plukk ut hvilke emner som kan vurderes digitalt og send svar til søkerne
 • Administrer søknader om låne-PC
 • Administrer roller i Inspera. Har du ikke riktig brukerrolle, gi beskjed
 • Legg inn koder og passord for eksamenene og aktiver skoleeksamener

HR på fakultetet

 • Legge inn sensorer i HR-portalen (Paga)

Emneansvarlig

Administrativt ansvarlig ved institutt

 • Gi ekstratid ved innleveringsoppgave og hjemmeeksamen om noe skjer
 • Hjelp til med opplastning av oppgave

Eksamenskontor

 • Overvåk eksamen
 • Vær tilgjengelig for spørsmål 
 • Legg inn dysleksiattester
 • Skann inn skisser/ark ved behov
 • Gi ekstra tid ved behov på skoleeksamen

IT-vakter

 • Hjelp til med oppstart og potensielle problemer ved oppstart

Eksamensvakter

Sensor/emneansvarlig

Tips: Mens du sensurerer, noter gjerne litt om hver oppgave. Da sparer du deg mye arbeid ved begrunnelse og klage.

Administrativt ansvarlig ved institutt

Eksamenskontor

 • Overfør eksamensresultatene til protokoll med kontroll mot oppmøtelister

Emneansvarlig

 • Gi begrunnelse
 • Ny sensur

Administrativt ansvarlig ved institutt

 • Sett opp klagekommisjon
 • Hent ut oppgaven fra Inspera og sende til klagesensor

Eksamenskontor

 • Registrer ny sensur

Fakultet

 • Motta og registrer klage og begrunnelse i FS og ePhorte/eget system
 • Sperr gammel karakter til ny sensur er gitt

Administrativt ansvarlig ved institutt

 • Arkiver eksamensoppgaver i ePhorte
 • Administrer timelister for sensor

HR

 • Betal ut lønn

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Mandag - fredag: 09.00-11.00 og 13.00-15.00

Telefon: +47 73 59 66 00


Prosjekt Digital vurdering

Les om prosjekt Digital vurdering


Utvikling av Inspera Assessment

Utvikling av Inspera Assessment ved NTNU (krever innlogging)