Lagring og samarbeid

Hvor skal jeg lagre dokumentene mine?

NTNU tilbyr en rekke tjenester for å lagre, dele og samhandle. Når du skal velge tjeneste er det tre vurderinger du må gjøre.

1

Tenk sikkerhet først!

Vurder om informasjonen du vil lagre, behandle, eller dele har et beskyttelsesbehov. Få hjelp til å velge hvor du skal lagre basert på om det er Åpen, Intern, Fortrolig, eller Strengt fortrolig informasjon.

Bruk lagringsguide

2

Bli kjent med reglene

Universitetet pålegger bruk av spesifikke tjenester for enkelte oppgaver. Føringene er avhengig flere forhold som: tilgangsstyring, fortrolighet og arkivverdig.

Lær om føringene

3

Vurder flere funksjoner

Etter du har tatt hensyn til sikkerhet og andre føringer, vurder dine andre behov for funksjoner som tilgangstyring, deling, back-up, versjonshistorikk og samarbeid.

Utforsk funksjoner

En forenklet oversikt for utvalgte lagring og samarbeidstjenester
med vekt på sikkerhet og funksjoner.

OneDrive

Sikkerhet:    

OneDrive på Office 365 kan benyttes til åpen, intern og fortrolig informasjon*. For fortrolig informasjon må du anvende AIP krypteringsfunksjonen.

Funksjoner: Lagre personlige filer og notater med versjonshistorikk. Mulig å dele og styre tilganger selv. Synkronisere til og fra egen maskin, mobil og nettbrett.

Anbefalt for personlige filer og notater.

Teams

Sikkerhet:    

Microsoft Teams på Office 365 kan benyttes til åpen, intern og fortrolig informasjon*. For fortrolig informasjon må du anvende AIP krypteringsfunksjonen.

Funksjoner: Samarbeide internt og eksternt. Lagre og dele filer med versjonshistorikk, kommentar og chat. Jobbe samtidig i dokumenter.

Anbefalt for lagring og samhandling i grupper, samt videomøter.

Hjemmeområde M:

Sikkerhet:    

Dine mapper på hjemmeområdet kan benyttes til åpen, intern, fortrolig og *sterkt fortrolig informasjon. For sterkt fortrolig informasjon må du anvende AIP krypteringsfunksjonen.

Funksjoner: Personlig fillagring med back-up.

Fellesområde T:

Sikkerhet:    

Fellesområdet kan benyttes kun til åpen og intern informasjon.

Funksjoner: Felles fillagring for enheten med back-up og, administrert automatisk tilgangsstyring, mulig å styre tilganger selv til underliggende filområder.