Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Skrive og levere bacheloroppgave

For studenter

Hva er en bacheloroppgave?

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som studentene gjennomfører under veiledning av vitenskapelig ansatte, som regel i det siste semesteret av bachelorgraden.

Du finner mer informasjon i emnebeskrivelsen.

Informasjon for ditt studieområde

Sjekk emnet i Blackboard for informasjon om rutiner for oppstart og innlevering.

Retningslinjer for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Skrive oppgave for bedrift eller organisasjon?

Publisering og båndlegging

Noen av bacheloroppgavene som leveres ved NTNU blir publisert i NTNU Open.

Finn tidligere oppgaver

Etikk og personvern

Plagiering og juks

Økonomisk støtte og feltarbeid

Det fins ulike støtteordninger for deg som skal skrive oppgave, og deg som skal gjøre feltarbeid (HMS, feltkort, forsikring, visum etc.).