Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Meld avvik – Si fra

For studenter

 

Utdanningskvalitet og læringsmiljø

1. Si fra via ordinære kanaler først

2. Meld avvik her hvis dette ikke hjelper. 

 

Meld avvik

 

Bygg og rom

Ventilasjon, renhold, feil og mangler meldes elektronisk. 

 

 
 
 

Varsling - alvorlige forhold

Ved lovbrudd, mobbing, konflikter, trakassering. Hvordan varsle?

 

Helse, miljø og sikkerhet

Ved farlige situasjoner, skader eller ulykker. HMS-avvik skal alltid meldes inn her.
 Meld avvik