Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Arrangere konferanse

For medarbeidere

Arrangere konferanse 1-2-3

Råd: Du kan gjøre alt selv – eller kjøpe tjenester etter behov. Kontakt NTNU konferanser

Sted: Finn lokale

GDPR

NTNU konferanser sitt system er tilpasset GDPR. Les mer om GDPR.

Regnskap/økonomi

Kommunikasjon

Kjøreplan

Bestille

 1. Bestille reise og hotell for gjestene.
 2. Bestille mat og drikke.
 3. Bestille videooverføring eller opptak fra Multimediesenteret.
 4. Kontakte AV-tjenesten hvis du trenger lys, lyd og skjermer.
 5. Bestille konferansemateriell fra Akademika.
 6. Bestille gaver til foredragsholdere.
 7. Bestille brosjyrer og Gemini (send e-post) for å gi til deltakerne. De fleste finnes på norsk og engelsk.
 8. Kontakte vaktmester for låsing og andre driftstjenester hvis du bruker NTNUs lokaler. 

Informere

 1. Informere Kommunikasjonsavdelingen om konferansen kontakt@komm.ntnu.no

Planlegge

 1. Planlegge garderobeløsning og innsjekkingssted for deltakerne.
 2. Planlegge bordplassering hvis konferansen skal ha en formell middag.
 3. Planlegge evaluering. Du kan lage et digitalt skjema i Machform eller O365

Opplysninger

 • Skilting: Sjekk at skiltingen til konferansen er god nok.
 • Nett: Opplyse om tilgang til nett.
 • Hashtag: Informere om konferansens hashtag på Twitter hvis det er aktuelt.
 • Telefonnummer: Ha lett tilgjengelig en liste over viktige telefonnummer (matleverandør, underholdning, sykehus, teknisk hjelp mm.).

Registrering/mottakelse

 • Sjekke inn deltakere, levere ut navnekort.
 • Server gjerne kaffe til de som kommer tidlig.
 • Legg til rette for journalister.
 • Legge fram Gemini og brosjyrer fra NTNU.

Underveis

 • Fotografere og dokumentere konferansen.
 • Legge ut evalueringsskjema hvis dette ikke sendes via nett.
 • Evaluere konferansen.
 • Legge ut presentasjoner på nettstedet. Du kan også bruke SlideShare. Videopresentasjoner krever skriftlig samtykke fra innledere.
 • Summere opp regnskapet.

Når arrangementet har flere samarbeidspartnere

Det er viktig å være tydelig på fordeling av økonomi, visuell profil og hvem som skal ha hovedansvar for koordineringen.

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen hvis du trenger råd.

Universell utforming

Råd og tips til hvordan du arrangerer et møte, seminar eller konferanse som er tilgjengelig for alle deltakere.