Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansattkort

Student? Se Studentkort

Som ansatt får du et eget ansattkort/adgangskort med navn og bilde. Kortet fungerer som:

Husk at du må ha kortet med deg, helst bære det synlig, etter åpningstid. Ansattkortet skal fremvises på oppfordring av vekter. Adgangskortet er personlig og det er ikke tillatt å låne det bort eller på annen måte overdra det til andre.


Nytt adgangskort

Steg 1: Ta bilde og velg PIN

Finn en av fotoautomatene for adgangskort ved Vakt og service i Trondheim eller ved servicesenteret i Gjøvik og Ålesund. 

Logg på automaten med bruker-id og passord. Underveis i prosessen skal du velge en PIN-kode til adgangskortet gjennom automaten. Glemmer du PIN-koden, kan denne endres der du hentet kortet eller på en av fotoautomatene.

Steg 2: Hente kort

Ta med gyldig legitimasjon og hent kortet hos Vakt og service eller i servicesenteret på din campus. Din leder sørger for å sende e-post til Vakt og service (Trondheim) eller servicesenteret (Ålesund/Gjøvik) om at du skal ha adgangskort. Her henter du kortet:

Spørsmål?  

Adgangskort for eksterne?

Skjema for å søke om adgangskort for eksterne.  

Unntak Ålesund: 
Eksterne i Ålesund må ta kontakt direkte med Campus IT. C-blokka, 2. etasje.

Mistet kort?

Ta med gyldig legitimasjon til Vakt og service/servicesenteret. Din leder må ha sendt e-post til utleveringsstedet på forhånd om at du skal ha nytt kort.

Utslitte kort?

Utslitte kort byttes uten rekvisisjon, men ta med gammelt kort.

Endre eller forlenge tilgang?

Grunntilgang og tilgang til Traka nøkkelskap for bilpoolnøkler legges til automatisk om alle opplysninger i HR-portalen er i orden.  Har du behov for utvidet tilgang, ta kontakt med din leder. 

Trondheim


Dragvoll

Gløshaugen

Husk at ansatte ved fakultet for medisin og helsevitenskap også må ha adgangskort til St. Olavs hospital.

Gjøvik


IT-tjenesten

 

Ålesund


Ekspedisjonen