Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansattkort

Student? Se Studentkort

Som ansatt får du et eget ansattkort/adgangskort med navn og bilde. Kortet fungerer som:

Husk at du må ha kortet med deg, helst bære det synlig, etter åpningstid. Ansattkortet skal fremvises på oppfordring av vekter. 

Bilde og pin

Bilde til kortet kan tas i fotoautomatene som er plassert på flere campus. 

Du kan velge og endre pin-kode i fotoautomaten. Du logger på med bruker-id og passord.

Hente kort

Ta med gyldig legitimasjon og hent kortet hos Vakt og service eller i servicesenteret på din campus. Din leder sørger for å sende e-post til Vakt og service (Trondheim) eller servicesenteret (Ålesund/Gjøvik) om at du skal ha adgangskort.

Mistet kort?

Ta med gyldig legitimasjon til Vakt og service/servicesenteret. Din leder må ha sendt e-post til utleveringsstedet på forhånd om at du skal ha nytt kort. 

Utslitte kort byttes uten rekvisisjon, men ta med gammelt kort.

Tilgang / forlenge tilgang

Grunntilgang og tilgang til Traka nøkkelskap for bilpoolnøkler legges til automatisk om alle opplysninger i HR-portalen er i orden.

Har du behov for utvidet tilgang, ta kontakt med din leder. 

Adgangskort for eksterne

Søk om adgangskort for eksterne 

Ålesund: Eksterne i Ålesund må ta kontakt direkte med Campus IT. C-blokka, 2. etasje.

Her henter du kortet

Trondheim

Dragvoll

Gløshaugen

Husk at ansatte ved fakultet for medisin og helsevitenskap også må ha adgangskort til St. Olavs hospital.

Gjøvik

Ålesund