Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansattkort

Student? Se Studentkort

Som ansatt får du et eget ansattkort/adgangskort med navn og bilde. Kortet fungerer som:

Husk at du må ha kortet med deg, helst bære det synlig, etter åpningstid. Ansattkortet skal fremvises på oppfordring av vekter. Adgangskortet er personlig og det er ikke tillatt å låne det bort eller på annen måte overdra det til andre.


Nytt adgangskort

Steg 1: Ta bilde og velg PIN

Logg deg på NTNUs nettbaserte fotoboks for å ta et bilde av deg selv med mobiltelefon eller datamaskin. Du kan også laste opp et passfoto du allerede har. 

Du logger deg på med din vanlige NTNU bruker-id og passord. Underveis i prosessen skal du velge en PIN-kode til adgangskortet og et utleveringssted.

Steg 2: Hente kort

Du kan hente kortet samme dag, gitt at din leder har bekreftet dine tilganger i tilgangsbestillingssystemet. Ta med gyldig legitimasjon og hent adgangskortet hos Vakt og service eller i servicesenteret på din campus. Her henter du kortet:

Spørsmål?  

Adgangskort for eksterne?

Skjema for å søke om adgangskort for eksterne.  

Unntak Ålesund: 
Eksterne i Ålesund må ta kontakt direkte med Campus IT. C-blokka, 2. etasje.

Mistet kort?

Ta med gyldig legitimasjon til Vakt og service/servicesenteret. Din leder må ha sendt e-post til utleveringsstedet på forhånd om at du skal ha nytt kort.

Utslitte kort?

Utslitte kort byttes uten rekvisisjon, men ta med gammelt kort.

Endre eller forlenge tilgang?

Grunntilgang og tilgang til Traka nøkkelskap for bilpoolnøkler legges til automatisk om alle opplysninger i HR-portalen er i orden.  Har du behov for utvidet tilgang, ta kontakt med din leder. 

Hva er krav til bildet?

Bildet du velger å benytte på ditt adgangskort skal være tilsvarende et passfoto. Les retningslinjer for foto til bruk på adgangskort

Trondheim


Dragvoll

Gløshaugen

Øya

St. Olavs hospital

Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS)

Trenger du kun tilgang til NTNUs bygg, kan du også hente NTNU-kort her eller på Gløshaugen.

Gjøvik


IT-tjenesten

 

Ålesund


Ekspedisjonen