Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansattkort

Student? Se Studentkort

Som ansatt får du et eget ansattkort med navn og bilde. Kortet fungerer som:

Hente kort

Ta med legitimasjon og hent kortet i servicesenteret på din campus. Din leder sørger for å sende e-post til servicesenteret om at du skal ha adgangskort.

Mistet kort?

Ta med legitimasjon til servicesenteret på din campus. På forhånd har lederen din sendt e-post til servicesenteret. Utslitte kort byttes uten rekvisisjon.

Forlenge tilgang

Be din enhet om å sende e-post til servicesenteret på din campus om å forlenge tilgang.

Adgangskort for eksterne

Søk om adgangskort for eksterne 

Ålesund: Eksterne i Ålesund må ta kontakt direkte med Campus IT. C-blokka, 2. etasje.


Husk at du må ha kortet med deg, helst bære det synlig, etter åpningstid. Ansattkortet skal fremvises på oppfordring fra vekter.


Her henter du kortet

Trondheim

Dragvoll

Gløshaugen

Husk at ansatte ved fakultet for medisin og helsevitenskap også må ha adgangskort til St. Olavs hospital.

Gjøvik

Ålesund